logo

Хамтын ажиллагаа

Хэрэглэгчдээ үнэн зөв, бодитой, цаг үетэйгээ тохирсон мэдээллээр хангах нь бидний тэргүүний зорилго бөгөөд энэ зорилгын хүрээнд мэндийн салбарын албан байгууллага, эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллахдаа үргэлж нээлттэй байдаг.

eDoctor.mn веб сайттай дараах байдлаар хамтран ажиллах боломжтой

  • Эрүүл мэндийн боловсрол олгох контент дээр хамтран ажиллах
  • Захиалгат контент нийтлэх, түгээх
  • “Эрүүл амьдрал”, “Гэр бүл ба хүүхэд” булангууд дээр хамтран ажиллах
  • Эмнэлгүүд өөрийн эмнэлгийг “Эмнэлэг хайх” цэсэнд нэмүүлэх, өөрийн мэдээллийг вебсайтын санд оруулах
  • Эрүүл мэндийн сонжоо, тест, тооцоолуур хөгжүүлэхэд хамтарч ажиллах
     

Хамтын ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:

Имэйл: edoctor@mandal.mn