logo

"Найтаахад шээс дусагнах" шинж тэмдэг

test

"Найтаахад шээс дусагнах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Шээс задгайрах өвчин

ШЭЭС ЗАДГАЙРАХ ӨВЧИН ГЭЖ ЮУ ВЭ? Энгийн үед бие засдагаас илүү ойр ойрхон давтамжтай бие засах хүсэл төрөхийг, эсвэл найтаах, чанга ярих үед шээс дусагнахыг шээс задгайрах гэдэг. Хэвийн хэмжээгээр эсвэл бага хэмжээтэй бие засч