logo

"Намхан болох" шинж тэмдэг

test

"Намхан болох" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Ясны сийрэгжилт

ЯСНЫ СИЙРЭГЖИЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Ясны эс нарийсч, нягт байдлаа алдан хөндийт мэт болохыг ясны сийрэгжилт гэнэ. Ясны сийрэгжилт ихэвчлэн ташаа, бугуй, сээр нуруунд үүсдэг. Ясны эс нь тодорхой давтамжтайгаар задарч, дахин шинэчлэгдэж байд