logo

"Нуруугаар хүчтэй өвдөх" шинж тэмдэг

test

"Нуруугаар хүчтэй өвдөх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Бөөрний чулуу

БӨӨРНИЙ ЧУЛУУ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бөөр нь дотор хатуу эрдэс, давсаар баялаг чулуу үүсэхийг бөөрний чулуу гэнэ. Бөөрний чулуу нь олон шалтгааны улмаас үүссэн байж болох бөгөөд шээсний замын аль нэг хэсэгт сөрөг нөлөө үзүүлэх аюултай. Бөөрний чулуу нь ихэвчлэн