logo

"Нүүр хавдах" шинж тэмдэг

test

"Нүүр хавдах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Архаг хэлбэрийн хамрын дайвар хөндийн идээт үрэвсэл

АРХАГ ХЭЛБЭРИЙН ХАМРЫН ДАЙВАР ХӨНДИЙН ИДЭЭТ ҮРЭВСЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Хамрын дайвар хөндий 8 долоо хоног болон түүнээс дээш хугацаанд үрэвсэж хавдахад архаг хэлбэртэй үрэвсэл болно. Энэ өвчний үед хамрын хөндийд идээ үүсч хамраар амьсгал