logo

"Ойр ойрхон гүйлгэх" шинж тэмдэг

test

"Ойр ойрхон гүйлгэх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Цусан суулга

ЦУСАН СУУЛГА ГЭЖ ЮУ ВЭ? Шигеллоз гэх бактерийн гаралтай үүсгэгддэг цустай гүйлгэх шинж тэмдэг илрэх, бүдүүн гэдэсний халдварт өвчнийг цусан суулга гэнэ. Халдвартай хүний өтгөнд хүрэх, шигеллоз бактери агуулсан хүнс хэрэглэх, усанд сэлэ