logo

"Судасны лугшилт мэдрэгдэхээ болих " шинж тэмдэг

test

"Судасны лугшилт мэдрэгдэхээ болих " шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Васкулит

ВАСКУЛИТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Васкулит нь судас үрэвсэх өвчин юм. Судасны хана өргөсөж, нарийсч, зузаарч, сорвижиж эсвэл нимгэрч улмаар цусны эргэлтийг удаашруулж эд эрхтнүүдийг гэмтээх аюул дагуулдаг. Богино хугацааны васкулитыг хурц