logo

"Хөлийн эрхий хуруу халуу дүүгэх" шинж тэмдэг

test

"Хөлийн эрхий хуруу халуу дүүгэх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Тулай

ТУЛАЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Үеэр улайж, хүчтэй өвдөх шинж тэмдэг ажиглагдах өвчнийг тулай гэнэ. Ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд ажиглагддаг. Тулай нь хэнд ч тохиолдож болох ба хэрх өвчний нэг хэлбэр гэж үздэг. Бүх насны эрчүүд болон цэвэршсэн эмэгтэйчүүд энэ