logo

"Хуйханд шархлаа үүсэх" шинж тэмдэг

test

"Хуйханд шархлаа үүсэх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Бөөс

БӨӨС ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бөөс нь далавчгүй, жижиг, цусаар хооллодог шавж юм. Бусадтай хувийн эд зүйлээ солилцох, бөөстэй хүнтэй удаан хугацаагаар наалдан суух зэргээр дамжин халдварладаг. Төрөл Толгойн бөөс – Хуйхан дээр үржиж, улмаар хүзүү болон чихний хойд