logo

"Хумс шигдэж хуруу хавдах" шинж тэмдэг

test

"Хумс шигдэж хуруу хавдах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Хумс шигдэх эмгэг

ХУМС ШИГДЭХ ЭМГЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Хумс шигдэлт нь ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд ажиглагддаг. Хурууны хумс үзүүрээрээ арьсанд шигдэж улмаар улайх, хавдах шинж тэмдэг илэрнэ. Хөнгөн хэлбэрийн шигдэж ургасан хумсыг өөрийн зүгээс арга хэмжээ ав