logo

"Цагаан тунадастай шээх" шинж тэмдэг

test

"Цагаан тунадастай шээх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Бөөрний чулуу

БӨӨРНИЙ ЧУЛУУ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бөөр нь дотор хатуу эрдэс, давсаар баялаг чулуу үүсэхийг бөөрний чулуу гэнэ. Бөөрний чулуу нь олон шалтгааны улмаас үүссэн байж болох бөгөөд шээсний замын аль нэг хэсэгт сөрөг нөлөө үзүүлэх аюултай. Бөөрний чулуу нь ихэвчлэн

Бөөрний өгсөх замын халдвар

БӨӨРНИЙ ӨГСӨХ ЗАМЫН ХАЛДВАР ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бөөрний өгсөх замын халдвар гэдэг нь шээсний суваг эсвэл давсагнаас дээш бөөрлүү дамждаг шээсний замын  халдвар юм. Бөөрний өгсөх замын халдварыг эмчийн хяналтад сайн