logo

"Цустай шээх" шинж тэмдэг

test

"Цустай шээх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Давсагны үрэвсэл буюу цистит

ДАВСАГНЫ ҮРЭВСЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Давсаг нь бактерийн халдвар авч, цаашлаад үрэвсэх үзэгдлийг давсагны үрэвсэл гэнэ. Давсагны үрэвсэл нь төвөгтэй, өвдөлт ихтэй байх бөгөөд хэрэв халдвар бөөрлүү дамжвал аюултай нөхцөл үүсд

Бөөрний өгсөх замын халдвар

БӨӨРНИЙ ӨГСӨХ ЗАМЫН ХАЛДВАР ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бөөрний өгсөх замын халдвар гэдэг нь шээсний суваг эсвэл давсагнаас дээш бөөрлүү дамждаг шээсний замын  халдвар юм. Бөөрний өгсөх замын халдварыг эмчийн хяналтад сайн

Цусны ялтсан эс багасгах буюу тромбоцитопени

ТРОМБОЦИТОПЕНИ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Судасны гэмтсэн хэсэгт очиж бөөгнөрөн цус алдалтыг зогсоох үүрэгтэй цусны ялтсан эсийн тоо багасахыг тромбоцитопени гэнэ. Энэ өвчин нь дархлааны өвчин, цагаан бөөмний өвчин гэх зэргийн бусад өвчнүүдээс үүдсэн байж