logo

"Хэвлий хөөх" шинж тэмдэг

"Хэвлий хөөх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Ил цус алдалт

ИЛ ЦУС АЛДАЛТУУД АНХНЫ ТУСЛАМЖ Их хэмжээний цус алдаж байгаа үед дараах арга хэмжээг аваарай. Шархнаас бохир зүйлсийг авч цэвэрлэх – Гэвч том шигдэж орсон, зоогдсон зүйлсийг хөдөлгөж болохгүй. Учир нь цус алдалт улам нэмэгдэх аюултай. Харин жиж