logo

"Аарцгаар базалж өвдөх" шинж тэмдэг

test

"Аарцгаар базалж өвдөх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Зулбалт

ЗУЛБАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Зулбалт гэдэг нь жирэмсний 20-р долоо хонoгоос өмнө ургийг гаргах үзэгдэл юм. Нийт жирэмслэлтийн 10-20 хувь зулбадаг гэсэн судалгаа бий. Жирэмсэн гэдгээ мэдээгүй байхдаа ч зулбах тохиолдол элбэг байдаг. Олон шалтгааны улмаас ураг з