logo

"Арьсан дээр гүвдрүү үүсэх" шинж тэмдэг

test

"Арьсан дээр гүвдрүү үүсэх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Хайрст үлд

ХАЙРСТ ҮЛД ГЭЖ ЮУ ВЭ? Хайрст үлд гэдэг нь арьсны эсүүдийн гуужих, нөхөн ургах давтамж өөрчлөгдөх өвчин юм. Арьсны гадна талд арьсны эсүүд үүсэн давхар арьсны давхарга үүсч хуурайшин загатнах, улаан гүвдрүү гарах, заримдаа өвдөлт м