logo

"Гар дээр ургацаг ургах" шинж тэмдэг

test

"Гар дээр ургацаг ургах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Үү

Үү гэж юу вэ? Гар болон хуруун дээр арьс ургацаг ургахыг үү гэнэ. Үү ургацагт хүрэхэд хатуу байх бөгөөд дотроо жижиг хар цэгүүдтэй байж болно. Эдгээр хар цэгүүд нь цусны бүлэнгүүд юм. Үү ургацаг нь хүрэхэд гарт