logo

"Гараа давтамжтай хөдөлгөх" шинж тэмдэг

test

"Гараа давтамжтай хөдөлгөх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Таталт

ТАТАЛТ ӨГӨХ ӨВЧИН ГЭЖ ЮУ ВЭ? Тархин дах мэдрэлийн эсийн үйл ажиллагаа доголдож таталт өгөн тодорхой хугацаанд хэвийн бус үйлдэл хийх, заримдаа ухаан алдан унах төв мэдрэлийн системийн өвчин юм . Таталтын шинж тэмдэг янз бүр байх бөгөөд зари