logo

"Гарын алга өвдөх" шинж тэмдэг

test

"Гарын алга өвдөх" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Мэдрэлийн ёзоорын дарагдал

МЭДРЭЛИЙН ЁЗООРЫН ДАРАГДАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Мэдрэлийн эргэн тойрны эдүүдэд хэт ачаалал үүсэн дарагдахад мэдрэлийн ёзоорын дарагдал үүсдэг. Энэ даралт нь мэдрэлийн үйл ажиллагааг саатуулан өвдөлт мэдрэгдэх, бадайрах, хүчгүй бол