logo

"Гарын хуруу томрох" шинж тэмдэг

test

"Гарын хуруу томрох" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Холбогч эдийн эмгэгүүд

ХАВСАРСАН ХОЛБОГЧ ЭДИЙН ГЭМТЛҮҮД ГЭЖ ЮУ ВЭ? Энэ өвчин нь чонон яр, хэрх өвчин, булчингийн сулрал зэрэг өвчнүүдийн шинж тэмдгийг агуулсан байдаг. Олон жилийн хугацаанд өөр өөр шинж тэмдгүүд ээлжлэн ажиглагдах тул оношлоход төвөгтэй