logo

"Гарын хуруу хавдах" шинж тэмдэг

test

"Гарын хуруу хавдах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Холбогч эдийн эмгэгүүд

ХАВСАРСАН ХОЛБОГЧ ЭДИЙН ГЭМТЛҮҮД ГЭЖ ЮУ ВЭ? Энэ өвчин нь чонон яр, хэрх өвчин, булчингийн сулрал зэрэг өвчнүүдийн шинж тэмдгийг агуулсан байдаг. Олон жилийн хугацаанд өөр өөр шинж тэмдгүүд ээлжлэн ажиглагдах тул оношлоход төвөгтэй