logo

"Гарын хүч сульдах" шинж тэмдэг

test

"Гарын хүч сульдах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Суудлын мэдрэлийн өвдөлт

СУУДЛЫН МЭДРЭЛИЙН ӨВЧИН ГЭЖ ЮУ ВЭ? Сээр нуруу хоорондын зай нарийсаж улмаар нугасанд даралт өгөн хөл гарт өвдөлт мэдрэгдэх өвчнийг суудлын мэдрэлийн өвчин гэнэ. Суудлын мэдрэлийн өвчин нь ихэвчлэн хүзүү болон нурууны доод хэсгийг хамардаг. Зарим тохи