logo

"Гэнэт шээмээр санагдах" шинж тэмдэг

test

"Гэнэт шээмээр санагдах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Давсагны үрэвсэл буюу цистит

ДАВСАГНЫ ҮРЭВСЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Давсаг нь бактерийн халдвар авч, цаашлаад үрэвсэх үзэгдлийг давсагны үрэвсэл гэнэ. Давсагны үрэвсэл нь төвөгтэй, өвдөлт ихтэй байх бөгөөд хэрэв халдвар бөөрлүү дамжвал аюултай нөхцөл үүсд

Давсагны хэт ачаалал

ДАВСАГНЫ ХЭТ АЧААЛАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Давсагны хэт ачаалал гэдэг нь гэнэт бие засах мэдрэмж ойр ойрхон төрөх өвчин юм. Гэнэтийн бие засах хүсэл нь маш хүчтэй төрөх тул шээс алдах, дусагнах тохиолдол ажиглагддаг. Энэ нөхцөл үүс

Бөөрний чулуу

БӨӨРНИЙ ЧУЛУУ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бөөр нь дотор хатуу эрдэс, давсаар баялаг чулуу үүсэхийг бөөрний чулуу гэнэ. Бөөрний чулуу нь олон шалтгааны улмаас үүссэн байж болох бөгөөд шээсний замын аль нэг хэсэгт сөрөг нөлөө үзүүлэх аюултай. Бөөрний чулуу нь ихэвчлэн