logo

"Гэрлийн тусгал тод харагдах" шинж тэмдэг

test

"Гэрлийн тусгал тод харагдах" шинж тэмдэг илэрдэг өвчнүүд

Нүдний даралт

НҮДНИЙ ДАРАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Нүдний дотоод даралт хэвийн хэмжээнээс ихсэж харааны мэдрэлийг гэмтээн улмаар хараа муудахад хүргэх өвчнийг нүдний даралт гэнэ. Энэ өвчнөөр ихэвчлэн нас ахисан хүмүүс өвчлөх хандлагатай байдаг. Нүдний даралтын эхэн үед хараа