Ковид-19-ын гэрээр хийх эмчилгээний зөвлөмж

Сүүлийн өдрүүдэд Монгол улсын хэмжээнд…