75 0

Ухаан алдах, муужирах үед үзүүлэх анхны тусламж

Тархинд очих цусан хангамж муудсанаар муужирч унадаг. Энэ уналт нь ямар нэгэн…