42 0

Ойрын харалган

Ойрын зүйлийг тодруулж харж чадахгүй болохыг хэлнэ. 5 орчим насанд илрэх ч…
77 0

Нүдний болор цайх

Нүдний болор цайх нь болор дотор уураг ихээр хуримтлагдан булингартуулж, нүд…