60 0

Доод мөчдийн венийн судасны эмгэг

Энэ өвчний үеэр венийн судас бүдүүрч томорно. Хэдийгээр аль ч хэсгийн венийн…