237 0

Нойр булчирхайн үрэвсэл

Нойр булчирхай нь хэвлийн дээд хэсэгт байрлах урт хавтгай булчирхай бөгөөд глюкозыг…