1Яс ургах эмгэг
Өвчлөл
Биеийн ясны хаа нэгтээ яс ургаж товойх үзэгдлийг яс ургах эмгэг гэнэ. Ихэвчлэн үений үзүүр хэсэгт яс ургадаг ч сээр нуруунд ургах тохиолдол бий. Ургасан яс нь олон жилийн турш өвдөлт өгөхгүй, биед сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байж болох бөгөөд эмчилгээ хийх шаардлагагүй тохиолдлууд олон. Өдөр тутмын амьдралд ямар сөрөг үзүүлж байгаагаас хамааран өөр өөр эмчилгээ […]