1Анхаарал дутмагшил хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг
Өвчлөл
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) буюу анхаарал дутмагшил хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг нь хэт идэвхтэй хөдөлгөөн болон цочмог зан авирын шинжээр илрэх сэтгэцийн эмгэг юм.  Дэлхийн нийт насанд хүрсэн хүн амын 2.5%, хүүхдүүдийн 8.4% нь уг эмгэгээр оношлогдсон байдаг. Зарим үед анхаарал төвлөрөхгүй, хэт их эрч хүчтэй хэр нь гэнэт ядарсан мэт санагдах үе хүн бүрд […]