1Ясны сийрэгжилт
Өвчлөл
Ясны эс нарийсаж, нягт байдлаа алдан хөндий мэт болохыг “ясны сийрэгжилт” гэнэ. Ясны эс нь тодорхой давтамжтайгаар задарч, дахин шинэчлэгдэж байдаг амьд эрхтэн юм. Ясны хуучин давхарга задрахад шинэ яс бий болохгүй байх тохиолдолд ясны сийрэгжилт үүсэх ба улмаар ясны бат бөх байдал алдагдаж хугарал үүсэх, яс цуурах эрсдэл нэмэгдэнэ. Зарим тохиолдолд унаж бэртээгүй байхад […]