1Хамар дайврын архаг үрэвсэл
Өвчлөл
Хамар дайврын архаг үрэвсэл гэдэг нь 12 долоо хоногоос дээш хугацаанд үргэлжилсэн хамрын дайвар хөндийн нянгийн гаралтай үрэвслийг хэлнэ. Хүн амын дунд тархалт ихтэй буюу манай улсад хүн амын шигүү суурьшилт, агаарын бохирдол зэргээс үүдэн сүүлийн үед нэмэгдэх болсон. Энэ өвчний үед хамрын хөндийд идээ үүссэний улмаас хамраар амьсгалахад бэрх болдог.
2Буйлны үрэвсэл
Өвчлөл
Буйлны үрэвсэл / periodontitis/ нь элбэг тохиолддог хөнгөн явцтай шүдний ойролцоох эдийн үрэвсэлт өвчин юм. Өөрөөр хэлбэл шүдний суурь болон эргэн тойрны буйл улайж хавдан зовиур шаналгаа үүсгэхийг хэлнэ.  Хэрэв буйлны үрэвсэл хүндэрвэл буйлны эдийн хүнд явцтай эмгэгүүдэд шилжих эсвэл шүд унахад хүргэдэг.