275 0

Хамар дайврын архаг үрэвсэл

Хамар дайврын архаг үрэвсэл гэдэг нь 12 долоо хоногоос дээш хугацаанд үргэлжилсэн…
243 0

Буйлны үрэвсэл

Буйлны үрэвсэл / periodontitis/ нь элбэг тохиолддог хөнгөн явцтай шүдний ойролцоох эдийн…