78 0

Сарын тэмдэг их хэмжээгээр ирэх

Сарын тэмдгийн үед хэт их хэмжээний цус алдах, удаан хугацаагаар сарын тэмдэг…
164 0

Бамбай булчирхайн тархмал хордлогот бахуу

Бамбай булчирхайн даавар хэт их ялгарснаас үүдэх энэ өвчин нь бодисын солилцооны…
207 0

Уушгины хатгалгаа

Уушгины хатгалгаа нь уушги үрэвссэнээс үүддэг өвчин юм. Ханиалгаж, халуурч,…
158 0

Бронхит

Гуурсан хоолойн салст бүрхүүл үрэвсдэг амьсгалын замын өвчин юм.  Үрэвссэн бүрхүүл…
127 0

Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин

Эмфизем нь уушгины цулцанг гэмтээж амьсгалахад  төвөгтэй болгодог өвчин бөгөөд…