154 0

Живхний тууралт

Бага насны хүүхдүүдэд живх зүүдэг хэсгээр гарсан, халдварт үрэвслийн шалтгаантай…
234 0

Түлэгдэлт

Түлэгдэл нь тухайн эд зүйл, гэмтлийн зэргээсээ шалтгаалаад эрүүл мэндэд хөнгөн,…
317 0

Арьсны үрэвсэл

Арьс нь хамгаалах, дулаан зохицуулах, ялгаруулах, хүрэлцэх мэдрэхүйн үүргийг…