39 0

Живхний тууралт

Живхний хэсгээр гарсан , халдварт үрэвслийн шалтгаантай тууралтыг хэлнэ. Бараг…
105 0

Арьсны үрэвслүүд

Арьсны үрэвслүүдийн ерөнхий нэршлийг дерматит гэнэ. Олон шалтгааны улмаас янз…