1Хөлдөлт
Өвчлөл
Арьс болон арьсны доорх өөхөн давхарга хүйтэн зүйлд удаан хугацаанд хүрэх эсвэл хүйтэн газар удаан хугацаанд байх, хөлдөөх чанартай химийн бодист хүрч гэмтэхийг “хөлдөлт” хэлнэ. Ихэнх тохиолдолд гар хөлийн хуруу, хамар, чих, хацар, эрүү хөлддөг. Хөлдөж эхлэхэд арьс гэмтэн, өнгө нь өөрчлөгдөж, халуу оргиж эхлэх шинж тэмдэг ажиглагдах бөгөөд хөнгөн хөлдөлтийн үед арьс хүнд гэмтэхгүй. […]