424 0

Бамбай булчирхайн дааврын хэт багасалт / Гипотиродизм

Бамбай булчирхайн хамгийн гол үүрэг нь цусанд орсон иодыг цуглуулж, түүгээрээ…
461 0

Хайрст үлд

“Хайрст үлд” нь арьсны эсүүдийн гуужих, нөхөн ургах давтамж өөрчлөгдөх дархлааны…