277 0

Шээс задгайрах

Энгийн үед бие засдагаас илүү ойр ойрхон давтамжтай бие засах хүсэл төрөхийг,…
465 0

Шамбарам

Шулуун гэдэсний төгөсгөлд байх венийн судас үрэвсэж хавдан, овойж гарч ирэхийг…