1Шээс задгайрах
Өвчлөл
Энгийн үед бие засдагаас илүү ойр ойрхон давтамжтай бие засах хүсэл төрөхийг, эсвэл найтаах, чанга ярих үед шээс дусагнахыг шээс задгайрах гэдэг. Хэвийн хэмжээгээр эсвэл бага хэмжээтэй бие засч болох бөгөөд шөнөдөө ойр ойрхон бие засах нь ажиглагдана.
2Шамбарам
Өвчлөл
Шулуун гэдэсний төгөсгөлд байх венийн судас үрэвсэж хавдан, овойж гарч ирэхийг шамбарам буюу геморрой гэдэг. Шулуун гэдэсний үзүүр дэх үрэвссэн судас нь шулуун гэдэсний дотор байрлалтай байхыг дотоод зангилаа, харин хошногоны амсрын арьсан доор байрласан байвал шамбарамын гадаад зангилаа гэж ангилж үздэг. Энэ өвчнийг хүндрүүлэлгүйгээр эрт арга хэмжээ авч чадвал гэрийн нөхцөлд эмчлэгдэх боломжтой. Хүндэрсэн үедээ хөдлөх, хэвийн ажиллах чадваргүй болдог.