323 0

Трихомониаз

Трихомониаз нь бактерийн гаралтай бэлгийн замын халдварт өвчин юм. Заг хүйтэн,…