77 0

Буйлны үрэвсэл

Буйлны үрэвсэл нь элбэг тохиолддог хөнгөн явцтай шүдний ойролцоох эдийн үрэвсэлт…
114 0

Уруулын хомхой

Уруулын хомхой гэдэг нь уруул дээр болон уруулын эргэн тойронд жижиг цэврүү үүсдэг вирусийн гаралтай…