76 0

Хөлдөлт

Хөлдөлт гэдэг нь арьс болон арьсны доорх өөхөн давхарга хүйтэн зүйлд удаан хугацаанд…