1Бэлгийн хомхой /Херпес
Өвчлөл
Бэлгийн хомхой нь херпес вирусээр үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин юм. Энэхүү халдвар нь бэлэг эрхтний арьс, салстыг гэмтээх, цэврүүнцэр тууралт гарах шинж тэмдгээр илэрдэг бөгөөд олон дахидаг, архаг явцтай халдвар юм. Херпес вирусийн халдвар авсан ч шинж тэмдэг илрэхгүй байх тохиолдол бий. Нэгэнт халдвар авсан бол жилд хэд хэдэн удаа бэлэг эрхтнээр цэврүүт […]