1298 0

Бэлгийн хомхой /Херпес

Бэлгийн хомхой нь херпес вирусээр үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжих халдварт…