167 0

Хламид

Хламид нь бактерийн гаралтай нэг төрлийн бэлгийн замын халдварт өвчин юм. Бэлгийн…