61 0

Тэмбүү

Тэмбүү нь цагаан трепонемаар / Treponema pallidum/ үүсгэгдэг архаг удаан явцтай хүний…