1Бэлгийн хомхой /Херпес
Өвчлөл
Бэлгийн хомхой нь херпес вирусээр үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин юм. Энэхүү халдвар нь бэлэг эрхтний арьс, салстыг гэмтээх, цэврүүнцэр тууралт гарах шинж тэмдэгээр илэрдэг бөгөөд олон дахидаг, архаг явцтай халдвар юм. Херпес вирусийн халдвар авсан ч шинж тэмдэг илрэхгүй байх тохиолдол бий. Нэгэнт халдвар авсан бол жилд хэд хэдэн удаа бэлэг эрхтнээр цэврүүт […]
2Заг хүйтэн
Өвчлөл
Заг хүйтэн /Gonorrhea/ нь гонококк бактериар үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжин халдварладаг өвчин юм. Зарим тохиолдолд төрөх замаар хүүхдэд халдварладаг. Нөхөн үржихүйн идэвхтэй бэлгийн амьдралтай буюу 15-54 насныхны дунд халдварын тархалт өндөр байдаг.