132 0

Бэлгийн хомхой

Бэлгийн хомхой гэдэг нь энгийн херпес вирусээр үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамждаг…
71 0

Заг хүйтэн

Заг хүйтэн буюу гонорей нь Neisseria gonococcus-оор үүсгэдэг бэлгийн замын халдварт өвчин…