1391 0

Бэлгийн хомхой /Херпес

Бэлгийн хомхой нь херпес вирусээр үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжих халдварт…
321 0

Заг хүйтэн

Заг хүйтэн /Gonorrhea/ нь гонококк бактериар үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжин халдварладаг…