116 0

Бэлгийн сулрал

Бэлгийн сулрал гэдэг нь бэлгийн хавьталд орох үеэр бэлэг эрхтэн хангалттай хөвчрөхгүй…