1Бэлгийн сулрал
Өвчлөл
Бэлгийн харилцаанд орох үед эрэгтэйн бэлэг эрхтэн хангалттай хөвчрөхгүй байхыг бэлэг эрхтний хөвчрөлтийн хямрал буюу бэлгийн сулрал гэнэ. Зарим тохиолдолд стресс, өөртөө итгэх итгэлгүй байдал, сэтгэл зовоосон асуудлаас үүдэн бэлэг эрхтэн хангалттай хөвчрөхгүй байх тохиолдол байдаг. Иймд ялган оношлохын тулд бэлгийн сулралын үед илрэх хэд хэдэн шинж тэмдгээр ялган мэдэх боломжтой.