320 0

Трихомониаз

Трихомониаз нь бактерийн гаралтай бэлгийн замын халдварт өвчин юм. Заг хүйтэн,…
1370 0

Бэлгийн хомхой /Херпес

Бэлгийн хомхой нь херпес вирусээр үүсгэгддэг бэлгийн замаар дамжих халдварт…