974 0

Нойр булчирхайн үрэвсэл

Нойр булчирхай нь глюкозыг зохицуулдаг даавар болон ферментийг бий болгодог.…