228 0

Ясны сийрэгжилт

Ясны эс нарийсч, нягт байдлаа алдан хөндийт мэт болохыг “ясны сийрэгжилт” гэнэ.…