331 0

Мэдрэлийн ёзоорын дарагдал

Мэдрэлийн эргэн тойрны эдүүдэд хэт ачаалал үүсэн дарагдахад мэдрэлийн ёзоорын…